Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ενημέρωση Βιβλίων
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α.
 • Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης σας με αριθμούς
 • Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων και Αποδείξεων Πληρωμής
 • Ενημέρωση Προσλήψεων – Αποχωρήσεων
 • Ενημέρωση κατάθεσης Α.Π.Δ. (Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης) και πληρωμής ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
 • Συμπλήρωση εντύπου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Έκδοση και κατάθεση Φ.Π.Α.
 • Έκδοση και κατάθεση Φ.Μ.Υ. και συγκεντρωτικού πίνακα προσωπικού
 • Κατάθεση προσλήψεων και απολύσεων στην ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμπλήρωση εντύπων για ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασίας
 • Συναντήσεις για ενημέρωση και επεξήγηση των οικονομικών δεικτών της επιχείρησης σας
 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Μεταβολές μητρώου
 • Προληπτικός Έλεγχος Εφορίας
 • Δημιουργία Οργανωμένου αρχείου της επιχείρησης σας
 • Ποιοτικός Έλεγχος Υπηρεσιών και τηλεφωνική ενημέρωση
 • Φορολογικές Δηλώσεις (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Λογιστικές, Φορολογικές και Οικονομικές Συμβουλές

Έχετε οποιαδήποτε ερώτηση; Ρωτήστε τους ειδικούς μας.

Ρωτήστε μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση και Υποστήριξη Λογιστηρίου
 • Επενδυτικά Προγράμματα
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και Αποσχίσεις Επιχειρήσεων
 • Χρηματοδοτήσεις – Κοινοτικά Προγράμματα

Ανάπτυξη Ακινήτων

Η “Koukovinos Financial Consultants” παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ορθή αγορά, πώληση και αποδοτική εκμετάλλευση ακινήτων.

Ύστερα από εξατομικευμένη μελέτη, οι συνεργάτες του Ομίλου βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στην επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς και την αναγνώριση των κατάλληλων προϋποθέσεων για κάθε κτηματομεσιτική κίνηση.