Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων μας. Αναζητούμε συνεχώς ικανούς, καταρτισμένους νέους συνεργάτες, με διάθεση για μάθηση και ανάπτυξη. Οι νέοι συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και σε ένα συνεχώς αναπτυσόμενο σχήμα.

  • Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 64 MB.